When you buy through links on this site, I may earn an affiliate commission at no extra cost to you. Learn more.

Vad är skillnaden mellan riktade och icke-riktade mönster?

En sak som jag inte fick lära mig men som jag snabbt lärde mig var att mönster har anvisningar och att detta kan avgöra hur du använder tyget och hur det ser ut som en färdig produkt.

Skillnaden mellan mönster med och utan riktning är hur mönstret ligger. Icke-riktade mönster är mönster som inte upprepas eller går i en viss riktning. Riktningsmönster är mönster på tyger som flyter åt ett håll, som en flod.

I den här artikeln kommer jag att prata om vad riktade och icke-riktade mönster är, hur man använder dem och vad du behöver veta om dem.

 • 1 Vad är ett riktningsmönster?
 • 2 Vad är ett icke riktningsmönster?
 • 3 Gör noga överväganden innan du väljer ett symönster
 • 4 Skillnaden mellan riktningsmönster och icke riktningsmönster

  Vad är ett riktningsmönster?

  Ett riktningsmönster på ett tygstycke måste sättas i ett visst läge för att det ska få ett bra utseende. Riktningsmönster kan antingen vara en- eller tvåvägsmönster och är vanligtvis orienterade i samma riktning som tygets längd.

  Envägsriktningsmönster är sådana som bara kan placeras åt ett håll. På en pyjamas kan man till exempel ha ett upprepande björnmönster, och om björnsymbolerna alla är vända uppåt är det ett enkelriktat mönster.

  Att arbeta med tyger med envägsmönster kan vara besvärligt eftersom vissa spillmaterial vid tillskärning och sömnad inte skulle följa rätt riktning om de användes eftersom delar av dem har skurits tidigare. Därför måste man lägga mer pengar på att skaffa mer rått tyg eftersom man inte kan använda det överblivna materialet.

  Å andra sidan har en tvåvägsdesign en konsekvent design, men designen kan i det här fallet vändas upp och ner och fortfarande se likadan ut som när den är placerad med rätt sida uppåt.

  Ett exempel på detta är en duk med ankarmönster som är ordnade i kolumner. I en kolumn är ankarna uppradade med rätt sida uppåt. I nästa kolumn följer ankarna samma mönster men är upp och ner. Även ränder kan betraktas som tvåvägsmönster.

  Det är bekvämare och billigare att göra kläder av tvåvägsmönster eftersom det inte blir lika mycket bortkastade kläder som när man använder ett envägsmaterial.

  Innan du syr kläder med riktningsmönster måste du först lägga ut dem noggrant och räta ut tygets snittkanter så att de blir korrekt riktade när du klipper dem.

  Vad är ett icke-riktionsmönster?

  Icke-riktade mönster är sådana som inte behöver följa någon specifik riktning när de sys. De är lättare att arbeta med än riktningsmönstrade tyger eftersom du inte behöver rikta in mönstren noggrant innan du klipper dem.

  För övrigt går mindre material till spillo eftersom materialet kan användas oavsett vilken riktning mönstren är vända åt. Det finns två typer av icke-riktade mönster, nämligen kastade och fyrvägsmönster.

  Tosade mönster ser alltid ut på samma sätt oavsett i vilken riktning de roteras. I det här fallet ser de föremål som utgör mönstret ut att vara kastade på tyget eftersom de kommer att peka åt alla håll. Dessutom har de ett roligt och avslappnande utseende.

  Personer som anses vara nybörjare på sömnad tenderar att föredra att arbeta med kastade mönster eftersom de har en liten chans att göra stora misstag och kan klippa tyget på vilket ställe som helst.

  Men fyrvägsmönster är sådana som endast ser lämpliga ut när de är orienterade i ungefär 0°,90°,180° eller 270°.

  Även om man har mer spelrum när man arbetar med icke-riktade mönster måste man ändå vara försiktig när man arbetar med fyrvägsmönster eftersom det kan vara olämpligt att klippa dem i de fyra vinklar som tidigare nämnts för det tyg som ska tillverkas.

  Försiktigt göra överväganden innan man väljer ett symönster

  När du väljer tyg för ett projekt bör du överväga i vilken riktning du vill att mönstret ska följa. Detta kommer att spela en viktig roll när du fogar ihop tygbitarna.

  När du till exempel gör en kjol med ränder skulle det vara idealiskt om ränderna möts vid sidosömmarna, och detta skulle inte vara möjligt om kläderna inte är noggrant inriktade innan de klipps.

  Det är också mer utmanande att rikta in tyget på rätt sätt. Om man inte är säker på att göra tyget ordentligt passar ett icke riktningsbestämt symönster bättre för individen.

  För att välja mönster bör man gå igenom sin budget eftersom det skulle kosta mer att arbeta med ett riktningsbestämt mönster eftersom det skulle bli mycket mer spillmaterial.

  Skillnaden mellan riktade och icke-riktade symönster

  Det är lätt att säga att den största skillnaden mellan dessa två typer av symönster är att när man arbetar med det riktningsbestämda mönstret måste tyget vara rätt anpassat och det ska användas i en viss riktning. Däremot kan ett tygstycke användas i flera riktningar när det handlar om icke-riktade mönster.

  Kläder som tillverkas med riktningsmönster tenderar att vara mer bärbara i officiella sammanhang. Det är inte svårt att föreställa sig någon som bär en knappskjorta med vertikala ränder till en tillställning där alla är ansvarsfullt klädda. Icke-riktade mönster tycks passa bättre i avslappnade miljöer eftersom mönstren är mer uttrycksfulla.

  Och, som nämnts ovan, är riktade mönster vanligtvis mer problematiska för nybörjare att hantera eftersom det kräver precision om man vill att det färdiga tyget ska se oklanderligt ut.

  Nej riktade mönster – särskilt kastade mönster – ger större kreativ frihet. Det faktum att mönstren är ”all over the place” ger människor större frihet när de syr.